Mensen die moeilijkheden hebben met dagelijkse vaardigheden en activiteiten kunnen doorverwezen worden naar de ergotherapeut. Een ergotherapeut observeert de cliënt (en diens zorgomgeving), maakt een behandelplan en geeft praktische adviezen aan cliënt en/of diens omgeving. Ergotherapie helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, waardoor (uitbreiding) thuiszorg, hervatten van werkzaamheden of opname in verzorgingshuis uitgesteld of voorkomen kan worden.

Ook voor mantelzorgers kan ergotherapie een uitkomst zijn. De therapeut kan middels advisering, training en of instructie de zorg voor zowel Mantelzorgers en verzorgende optimaliseren

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie is een paramedisch beroep, dat zich voornamelijk richt op het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid bij mensen met een lichamelijke, geestelijke en/of een sociale handicap.

Voor wie is het bedoeld?

 1. Volwassenen met een aangeboren of verworven handicap
  Bijv. spastische quadriplegie, Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), Multiple Sclerosis (MS), artritis, artrose, M. Parkinson,algehele achteruitgang als gevolg van ouderdom, Cerebro Vasculair Accident (CVA): beroerte, hersenbloeding of herseninfarct.
 2. Mantelzorgers/zorgverleners
  Advisering, training of instructie aan mantelzorger/zorgverlener om de zorg voor beiden te optimaliseren.
 3. Zorginstelling/beroepsonderwijs:
  Het geven van klinische lessen of gastcolleges, bijv. lig- en zithouding in combinatie met decubitus (doorliggen), hulpmiddelen, ergonomisch principes.
 4. Gemeentes/indicatieorganen WMO:
  Ingehuurd worden voor advisering WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) aanvragen.

Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

 • valpreventie
 • dreigende) overbelasting van de mantelzorg en professionele zorgomgeving
 • omgaan met chronische pijnklachten;
 • anders leren omgaan met, of trainen van activiteiten van het dagelijks leven (wassen, aankleden, eten etc);
 • anders leren omgaan met, of trainen van huishoudelijke activiteiten;
 • anders leren uitvoeren van hobby´s;
 • anders leren uitvoeren van werk (al dan niet betaalde werkzaamheden);
 • cliënt begeleiden bij WMO-aanvragen (wet maatschappelijke ondersteuning);
 • opstellen van adviesrapportages naar zorgverzekeraars voor sta-op-stoelen, trippelstoelen, loophulpmiddelen en/of hulphonden;
 • cliënt begeleiden bij het maken van keuzes bij het aanschaffen van voorzieningen of realiseren van woningaanpassingen;
 • leren omgaan met een hulpmiddel, bijv. trippelstoel, scootmobiel of leren lopen met rollator in de woning.


Hieronder een praktijkvoorbeeld:

Mevrouw B. heeft de ziekte M. Parkinson. Mevrouw B. moet fysiek ondersteund worden bij het uit bed gaan door de echtgenoot. Mevrouw wordt 1 keer per week gedoucht door de thuiszorg. Op de andere dagen wast mevrouw zichzelf en wordt zij aangekleed door haar man. Tijdens het huisbezoek is gebleken dat de partner de zorg voor zijn vrouw als (te) zwaar ervaart. Hij wil graag zijn vrouw helpen, maar merkt dat zijn lontje steeds korter wordt.

De ergotherapeut inventariseert alle problemen. De ergotherapie richt zich op het regelen van voorzieningen bij de gemeente en bij de zorgverzekeraar, training in het anders leren aan- en uitkleden en advies geven over hulpmiddelen bij het eten. Aan het eind van de behandeling is mevrouw in staat zelfstandig in en uit bed te komen, zelfstandig aan- en uitkleden en niet te knoeien bij het eten. Echtgenoot ervaart de zorg voor zijn vrouw nu als minder zwaar.Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website Ergotherapie Nederland. 
Zoekt u een Ergotherapeut in Drenthe? Kijk dan eens op de pagina van de Gouden Gids