Als het buiten warmer is dan 27 graden en dit een tijdje aanhoudt moet er aan bepaalde dingen gedacht en zo nodig maatregelen worden genomen.

Op wie moet extra gelet worden bij een hittegolf?

Als degene voor wie u de zorg heeft:

  • Door hun beperkingen zelf niet adequaat kunnen reageren (cva, dementie, et cetera);
  • aan een chronische ziektes, als diabetes mellitus of hartfalen lijdt;
  • overgewicht of een hoge leeftijd heeft;
  • een vochtbeperking heeft(zij mogen alleen extra vocht tot zich nemen na overleg met een arts).

Zorg voor voldoende vochtinname
bij extreme warmte: twee tot drie liter. Maak de hoeveelheid vocht duidelijk (zet bijvoorbeeld twee flessen van 1 of 1,5 liter neer en geef aan dat deze leeg moeten zijn aan het eind van de dag). Controleer de urine: weinig urine met een donkere kleur kan duiden op uitdroging.

Zorg voor afkoeling
Luchtige kleding.
Bescherming tegen invallend zonlicht.
Gebruik van ventilatoren en airconditioners.