Door de vergrijzing en de groter wordende vraag naar zorgpersoneel wordt de Mantelzorg steeds belangrijker. En dat terwijl er minder mantelzorgers bijkomen.

Gelukkig beseft de overheid meer en meer de waarde van deze vrijwilligers, maar dat niet alleen, ze laat deze waardering zien door bijvoorbeeld subsidie en andere hulp.

Mantelzorg en werk
Niet iedere baas van een mantelzorger staat positief tegen over de tijd en aandacht die de werknemer besteedt aan mantelzorg.
In deze webkrant wordt hieraan aandacht gegeven.

Bereiken van mantelzorgers
Wanneer ben je mantelzorger? Veel mensen weten niet eens dat wat zij doen meer is dan “gewoon helpen”. Daardoor kan de zorgtaak moeilijker vallen dan eigenlijk nodig is. Alleen maar omdat de vrijwilliger niet door heeft dat er beroep gedaan kan worden op hulp van bijvoorbeeld de gemeente.

Daarom is een belangrijk doel van deze webkrant het bereiken van iedereen die met mantelzorg bezig is. Ook organiseren we lotgenotenbijeenkomsten zodat mantelzorgers ervaringen met elkaar kunnen delen. Waar en waneer dez  bijeenkomsten plaatsvinden maken we bekend via een zogenaamde bekendsheidsactie in de media, zoals berichtjes in huis-aan-huis-bladen.

Altijd contact
We weten dat mantelzorgers net als iedereen het Internet gebruikt en dat dit niet alleen door de jongeren gebeurt.
Dat is een van de redenen dat deze webkrant is opgezet.

Een andere reden is de anonimiteit van het digitale contact, niet iedere mantelzorger heeft behoefte om werkelijk contact te hebben met lotgenoten. Of om een contact- of voorlichtingsbijeenkomst te bezoeken.

Daarbij kan deze webkrant 24 uur per dag bezocht worden.

Trots op mantelzorg
Voor de mantelzorger is het vaak zo vanzelfsprekend om het te doen. Maar juist daardoor mogen ze trots zijn op die zorgprestaties.

Iedereen mag best beseffen dat dit een geweldige prestatie is, en ook daarom is er een webkrant. Voor hulp, contact en om af en toe gewoon eens te laten weten hoe het is om mantelzorger te zijn.