In deze tijd van het jaar worden vaak de vakantieplannen al gemaakt. Maar wat als je mantelzorger bent? Kun je dan wel weg? En zo ja, wat moet je allemaal regelen en wat is er mogelijk? 


Plusonline schrijft op hun website hierover:


Mantelzorgers moeten de kans krijgen om op adem te komen. De zorgverzekeraar of de gemeente moet dan vervangende zorg regelen. Dit heet: respijtzorg. De mantelzorger kan dan even op vakantie of een middag iets voor zichzelf doen. 

Zo'n tijdelijke overname van zorg met als doel om u een adempauze te geven noemen we 'respijtzorg'. Hoe u tijdelijke opvang regelt, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt valt.


Wie draagt de kosten?
De invulling van (vergoedingen voor) respijtzorg kan verschillen per gemeente. Respijtzorg kan gratis zijn, bijvoorbeeld wanneer er vrijwilligers ingezet worden. Als er wel kosten aan verbonden zijn kun je die mogelijk vergoed krijgen vanuit:

De Wet Maatschappelijke ondersteuning: dit is mogelijk wanneer de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kun je respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal €17,50 per 4 weken.
Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de vergoedingen waar u recht op heeft.Welke soorten van respijtzorg zijn er?

Mantelzorg vanuit de Wet langdurige zorg:
Mantelzorgvervanging bij ziekte valt bij de meeste verzekeraars onder een aanvullende polis. Een overzicht van de verzekeringen en de vergoedingen voor respijtzorg vindt u op de website van MantelzorgNL. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. MantelzorgNL heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden.

U kunt hier het vergoedingenoverzicht bekijken 

Als u zorg inkoopt met uw persoonsgebonden budget (pgb) kan vanuit dit budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 2 dagen per week. Het zorgkantoor keurt de aangevraagde respijtzorg goed.

Mantelzorg vanuit de Wmo:
Als uw taken als mantelzorger vooral bestaan uit hulp in huis en begeleiding, oftewel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vraagt u bij de gemeente respijtzorg aan. 

Inzet vrijwilligers:
Een andere mogelijkheid biedt de organisatie Handen-in-Huis. Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De periode van vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten).

Voor een aanvraag bij handen-in-huis hoeft u geen zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of uw aanvraag te honoreren is vanuit het bestand van 170 vrijwilligers, of niet.

Logeeradressen en zorghotels:
Heeft de zorgvrager een indicatie, dan is een tijdelijk verblijf in een verzorgings- verpleeg- of logeerhuis een goede optie. 

Voor het hele artikel klik hier