Mantelzorger’ is een term die we allemaal kennen en gebruiken maar wie is nu eigenlijk precies een mantelzorger?

 

Op de site Rijksoverheid.nl kunt u de volgende definitie lezen:

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers van hun inwoners. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Ook kunnen ze in aanmerking komen voor een blijk van waardering (financieel of in natura).

Veelgestelde vragen:
Via links wordt door de overheid vragen beantwoord als: Wanneer ben ik mantelzorger? en Hoe kan ik hulp bij de zorg krijgen?.

Beleidsinformatie
Daarnaast is er een link naar de zogenoemde Beleidsinformatie. Hier kunt u lezen wat het beleid van de overheid ten opzichte van de mantelzorger is.