Alzheimer-app helpt mantelzorgers

Alzheimer Nederland heeft voor mantelzorgers een digitaal hulpmiddel ontwikkeld: de Alzheimer Assistent app. Mantelzorgers kunnen met deze applicatie op tablets en smartphones, direct ervaringen en tips uitwisselen. Het is een stap in de ondersteuning van mantelzorgers met dementie. Hierdoor kunnen mantelzorgers zich beter voorbereiden op wat komen gaat.

Nederland telt ruim een miljoen mantelzorgers die zorgen voor een familielid of bekende met dementie. Uit de Dementiemonitor Mantelzorg, onderzoek onder 2700 mantelzorgers, blijkt dat 46% is overbelast door de zorg voor iemand met dementie thuis.

 DE vraag vanuit die groep was dan ook: maak een digitale applicatie voor en door mantelzorgers en experts. Aan die urgente vraag heeft Alzheimer Nederland met deze app gehoor gegeven.

 Burn out door zware zorg
Uit de Dementiemonitor Mantelzorg eigen onderzoek onder 2700 mantelzorgers) blijkt dat 46% van de mantelzorgers overbelast is en nog eens 44% een groot risico hierop loopt.
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis wonen. Echter, als de mantelzorger overbelast raakt, een burn out krijgt, en dus niet meer voor de dementiepatiënt kan zorgen, is crisisopname een onvermijdelijke stap. Maar wel een zeer onwenselijke stap.
Samenleven met iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen, zoals gedragsveranderingen. Op zo’n moment heb je direct behoefte aan steun en advies van lotgenoten en experts.

 “De behoefte aan antwoorden op hulpvragen zien wij verschuiven van offline, zoals telefoon en folders, naar online. Met de Alzheimer Assistent app kunnen mantelzorgers direct ervaringen en tips digitaal uitwisselen”: aldus Gea Broekema- Prochazka, directeur en bestuurder van Alzheimer Nederland.

Ook onderzoekers benadrukken het belang van goede en toegankelijke voorlichting. Anne Margriet Pot, hoogleraar ouderenpsychologie VU Amsterdam: "De Alzheimer Assitent App is een eerste belangrijke stap in de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Hierdoor kunnen mantelzorgers zich beter voorbereiden op wat komen gaat."
 
De app voor steun en advies
In de Alzheimer Assistent staat informatie in tekst én in video over meer dan 60 onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en mantelzorgers. Het aanbod van informatie blijft groeien.
Gebruikers kunnen namelijk zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die samenleeft met iemand met dementie.
Naast de informatie biedt de applicatie ook de mogelijkheid om een ‘verslag van de dag’ bij te houden, waardoor de zorg met andere naasten van de patiënt makkelijk gedeeld en georganiseerd kan worden.

Bekijk de webversie: www.alzheimerassistent.nl

 Herkenning en erkenning is heel belangrijk bij de zware zorg voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland peilt de behoeftes van mantelzorgers en springt in op urgente vragen.

Ervaring

Mantelzorger Janny Walst-van den Bor: “ Ik gebruik de Alzheimer Assistent app vooral voor mentale steun en praktische tips. Naarmate de ziekte bij mijn man vordert, merk ik dat de situatie voor ons moeilijker wordt. Ik vind in de Alzheimer Assistent direct antwoord op vragen als: voor welke beslissingen kom ik te staan en hoe ga ik verder? Hoe gaan anderen daar mee om? Zo hou ik de zware zorg langer vol.”

 Dementiemonitor Mantelzorg
De Dementiemonitor Mantelzorg wordt jaarlijks door Alzheimer Nederland ism NIVEL uitgevoerd onder 2700 mantelzorgers. Het onderzoek brengt in kaart waar mantelzorgers tegenaan lopen in de zorg voor hun naaste en onderzoekt wat er nog meer of anders nodig is. Zorgervaringen en -behoeften van mantelzorgers staan hierbij centraal.