Deze Mantelzorgkrant is zoals u waarschijnlijk wel weet onderdeel van Impuls, de plek voor maatschappelijk werk, welzijn en mantelzorgondersteuning. Of zoals er op de website staat:

Impuls is er voor iedereen in de gemeente Aa en Hunze. We zetten ons actief in om de eigen kracht en talenten van de inwoners te versterken. We brengen mensen in dorpen en buurten samen, adviseren en begeleiden. Met elkaar werken we aan de leefbaarheid in een dorp of buurt.
Wat meer hulp nodig?

Het Centraal Punt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Aa en Hunze enwillen graag zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken om ze te registreren en zo de juiste ondersteuning bieden.
Heeft u behoefte aan informatie, ondersteuning en/of een waardering? De consulent mantelzorg komt graag met u in contact!

Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op op telefoonnummer  (0592) 245 924. r info@impulsaaenhunze.nl. 

Mailen kan natuurlijk ook: info@impulsaaenhunze.nl.

Verder is er op de site van Impuls een contactformulier die u kunt invullen

Nieuwsgierig geworden?

Bezoek dan de website van Impuls waar verder geklikt kan worden voor informatie speciaal voor:

Maar natuurlijk ook voor hulp die niet per se met mantelzorg te maken heeft.