Op dinsdag 12 juni is er weer een nieuwe  Alzheimer Café in Assen. Het thema van deze maand is: Een gesprek over dementie aan de hand van foto's

Door het bekijken van foto's vertel je je eigen verhaal.De toegang is gratis en wordt gehouden in de bovenzaal ( 1ste etage lift aanwezig)van Podium Zuidhaege.


Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, familie, naasten en andere belangstellenden. Dementie, met als meeste bekende oorzaak de ziekte van Alzheimer,is een aangrijpende aandoening die niet alleen de patiënt, maar ook diens naasten treft.

Voor de bezoekers is er volop gelegenheid vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te ontmoeten.

Inloop: vanaf 19.30 uur

Aanvang programma : 20.00 uur- 21.30 uur

Meer informatie:

Informatie e-mail : Mieke Horbach – horba012@planet.nl; 0592-355298 ( na 17.00 uur)

Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland, Zorggroep Drenthe, Icare, Interzorg , vrijwilligers Assen.