1 op de 8 werknemers in Nederland combineert een baan met de zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder. Om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk om aandacht te besteden aan hun mantelzorgtaken in relatie tot het werk. Voor de werknemers is het daarbij van belang om de balans tussen werken en mantelzorgen te kunnen bewaren en voor de werkgever levert mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid onder meer verzuimreductie, kostenbesparing en behoud van capabele medewerkers op.

Organisaties die de combinatie van werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten Erkenning. Elan was op 28 november een van de eervolle ontvangers.

Audrey Vreugd, projectleider van Werk & Mantelzorg:”Het combineren
van werk en mantelzorg is bij Elan nooit een taboe geweest. Winst van het
proces dat zij onlangs hebben doorlopen is dat mantelzorgvriendelijk werken is
geborgd in de gehele bedrijfsvoering van Elan. Hierdoor zijn de mogelijkheden
voor iedereen zichtbaar, duidelijk en bespreekbaar. Een mooie ontwikkeling
waarmee zij de Erkenning Mantelzorgvriendelijk Werken dubbel en dwars hebben
verdiend.”

Elan vindt het belangrijk dat haar medewerkers een goede balans ervaren tussen werken en (mantel-)zorgen, zodat zij deze combinatie goed vol kunnen blijven houden met alle voordelen van dien voor zowel de werknemers als de werkgever.

Ursela van Dijk, adviseur Informele Zorg bij Elan: “Bij ons zijn leidinggevenden alert op mantelzorgtaken bij het personeel en er wordt altijd gezocht naar een passende oplossing. Tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleggen is hier
bijvoorbeeld expliciet aandacht voor.”

Ook in haar activiteiten als expertisecentrum is Elan actief voor mantelzorgende werknemers. Zo heeft Elan de afgelopen jaren Gelderse gemeenten, steunpunten mantelzorg, instellingen en bedrijven in Gelderland geadviseerd en begeleid bij het vormgeven van ondersteuning aan deze mantelzorgers.
Op 15 november 2011 heeft Elan bijvoorbeeld een werkatelier
georganiseerd over werkende mantelzorgers waaraan mantelzorgsteunpunten van
ruim de helft van de Gelderse gemeenten deelnamen. Ook heeft Elan twee brochures
uitgebracht onder de titel Oog voor Diversiteit bij Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid: de Argumentenschets en de Tips & Tools. De Argumentenschets biedt een overzicht van
redenen om aan de slag te gaan met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en
daarbij vooral aandacht te hebben voor de individuele behoeften van
mantelzorgers. De Tips & Tools biedt een overzicht van manieren om concreet met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid aan de slag te gaan.

Ook andere doelgroepen mantelzorgers blijven bij Elan niet onderbelicht. Zo biedt Elan advies en begeleiding aan de uiteenlopende partijen over onder meer jonge mantelzorgers, allochtone mantelzorgers en GGZ-mantelzorgers.

Voor meer informatie over werk en mantelzorg is er een website: www.werkenmantelzorg.nl