Mantelzorgers zijn vaak harde werkers, perfectionisten en goede krachten op het werk.

Het is voor hen al snel moeilijk om grenzen te stellen, dus moet de werkgever hier een handje bij helpen, meent directeur Jolanda van Dijk van Stichting Rondom Mantelzorg.
„In veel bedrijven is er nog te weinig erkenning voor mantelzorgers,’’ zegt Van Dijk. „Meestal staat er in de CAO iets over zorgverlof, maar er zijn bedrijven die dat niet hebben of een beperkte regeling hebben. Dan is de taak van een manager om met de medewerkers om de tafel te gaan zitten en kenbaar te maken dat hij of zij best kan praten over een privésituatie.’’

Maar veel werknemers willen werk en privé graag gescheiden houden. „Op zorgvlak kan dit niet,’’ meent Van Dijk. „Als je zorgen om iemand hebt, stopt dat niet wanneer je aan het werk gaat. Geeft een werknemer aan dat hij of zij mantelzorger is, dan moet de werkgever flexibel zijn. Werkgevers denken dan gelijk dat dit ze geld gaat kosten. Dat is niet zo. Het gaat vaak alleen om de vrijheid om even een belletje te plegen naar een instelling. Of even een uurtje naar het ziekenhuis met zijn of haar naaste. Als je die flexibiliteit geeft, heb je daar veel meer aan dan dat je medewerker zich ziek meldt om thuis voor iemand te zorgen. Je kunt zo dus ook het verzuim terugdringen.’’

Beleid voor mantelzorgers moet dus meer worden ingebed in de bedrijfscultuur, volgens Van Dijk. Op dit moment is zij met een project bezig, dat bedrijven hiermee helpt. „Uit ons onderzoek blijkt vaak dat dit eenvoudig is op te lossen met bijvoorbeeld een cursus. De werknemer zal hierdoor minder stress ervaren, omdat hij of zij erkenning krijgt.’’