Mantelzorgers hebben de afgelopen maanden moeten knokken om hun welverdiende vakantie zeker te stellen. Bij de zoektocht naar vervangende zorg stuiten zij op veel regelwerk, lange doorlooptijden en verwijzingen van het kastje naar de muur.

De zorg even kunnen overdragen. Dat is essentieel voor veel mantelzorgers: vanwege werk, een ziekenhuisbezoek en om even op adem te komen – bijvoorbeeld op vakantie. Toch is er op dit moment niet voldoende passende respijtzorg voor mantelzorgers die dat nodig hebben.

Drempel
De voorwaarden van gemeenten en zorgverzekeraars voor de toegang tot respijtzorg werpen een drempel op voor mantelzorgers. Daarnaast bieden verpleeghuizen minder logeerplekken aan, vanwege de kosten en het feit dat locaties moeten sluiten of samengaan. En het is moeilijker om de vervangende zorg die wel beschikbaar is, geregeld te krijgen.

Meer lezen? Ga naar:

Mantelzorgers moeten knokken voor vakantie