Maantel van zörg

Saomen met jou bin’k nooit allén

jij bint as ’n maantel um mij hen

Jij schoeft mij het stoere leven deur

geeft duustere daogen neie kleur

Jij geeft mij de juuste wegen an

zodat ik er weer tegen kan

Jij stoort je niet an mien gegraans

geeft mij altied opnei een kaans

Saomen met jou hef ‘t leven zin

jij zörgt da’k toch gelukkig bin

 

 

Zörgtaok

Zölf de jongste ok niet meer

aaid drok met aandermans zeer

Alles regeln wat maor neudig is

bij ’n onzekere gebeurtenis

As maantelzörger in het kwadraot

staoj altied klaor met raod en daod


 

Dan opeens is jouw maot vol

stopt je niet-oflaotende rol

het brok’lig lichaom lat je in de steek

jij vuult je min en daonig week

Daj deur de zörgtaok nou bint vloerd

hef oons dan ok slim ontroerd

 

 

©Janny Bruins 2013